Zelfhulpgids over Praten met Stemmen

door Elisabeth Svanholmer & Rufus May
NL vertaling (september 2020): Robin Timmers

Op je eigen manier goed leren praten met stemmen kan een goede manier zijn om met stemmen horen om te leren gaan. Maar hoe doe je dat eigenlijk? In de ‘Zelfhulpgids over Praten met Stemmen’ kun je allerlei ideeën vinden die iemand die stemmen hoort zou kunnen helpen. Ook familie en vrienden en voor hulpverleners kan het leerzaam zijn om beter te begrijpen wat stemmen horen is en hoe praten met stemmen helpend kan zijn.

Je kunt de Nederlandse vertaling van de ‘Zelfhulpgids over Praten met Stemmen’ hier bekijken en downloaden.

Online gesprek met vertaler Robin Timmers en schrijvers Elisabeth SVanholmer & Rufus May

De vertaler Robin Timmers had een online gesprek met de schrijvers Elisabeth Svanholmer & Rufus May. Je kunt het interview met Nederlandse ondertiteling hier bekijken.

Wie, wat en waar van de zelfhulpgids
De Deense ervaringsdeskundige Elisabeth Svanholmer en de Engelse psycholoog en ervaringsdeskundige Rufus May brachten in 2017 de eerste, Engelstalige versie uit van de ‘Zelfhulpgids Praten met Stemmen Horen’. In september 2019 kwam de 2e editie uit. De Nederlandse ervaringsdeskundige Robin Timmers van het Steunpunt Stemmen Horen Nijmegen van RIBW N&R heeft de gids in het Nederlands vertaald. De Nederlandse versie is gratis, online beschikbaar vanaf 14 september 2020 (wereld stemmenhoordag). De papieren versie is gratis verkrijgbaar bij de Steunpunten Stemmen Horen in Nijmegen, Den Haag, Leiden, Utrecht en Enschede. Ook is de gids voor een kleine onkostenvergoeding van €3,- te bestellen vanaf de website van Stichting Weerklank.

Over de schrijvers Rufus May & Elisabeth Svanholmer
Elisabeth Svanholmer en Rufus May zijn beiden lange tijd actief in de stemmenhoorbeweging. Samen richten ze zich op holistische benaderingen op geestelijke gezondheid. Terugkerende thema’s in hun werk zijn onder andere praten met stemmen, mindfullness, compassie, geweldloze communicatie en lichaamsgerichte activiteiten, zoals dans en vechtsporten.
Rufus May is een Engelse psycholoog en ervaringsdeskundige die sinds 1999 actief is in de internationale stemmenhoorbeweging. In 2008 kreeg Rufus internationale bekendheid met de prijswinnende documentaire “The Doctor Who Hears Voices”. Elisabeth Svanholmer is een Deense ervaringsdeskundige die sinds 2006 actief is in de stemmenhoorbweging. Ze woont sinds 2013 in England. Op het gebied van stemmen horen, hebben Elisabeth en Rufus veel ervaring met het faciliteren van stemmenhoordersgroepen en een benadering die zich richt op het aangaan van een gezonde dialoog met de stemmen. Naast de zelfhulpgids over praten met stemmen, hebben Elisabeth en Rufus ook een aantal interessante filmpjes opgenomen over praten met stemmen. De originele versie van de zelfhulpgids en de filmpjes zijn te vinden op hun website www.openmindedonline.com.

Over leren praten met stemmen
De ‘Zelfhulpgids over Praten met Stemmen’ is bedoeld voor mensen die willen leren praten met hun stemmen en de mensen in hun omgeving. Veel stemmenhoorders die hebben leren omgaan met stemmen, hebben gemerkt dat het helpend kan zijn om goed te leren praten met stemmen. Zo kan een problematische relatie tussen de stemmenhoorder en de stemmen mogelijk veranderen in een gezonde relatie met wederzijds respect en begrip. Om tot een vriendelijk en respectvol gesprek met de stemmen te komen raden de Elisabeth en Rufus aan om een constructieve, compassievolle houding aan te nemen, maar ook duidelijk je grenzen aan te geven wanneer dat nodig is. In de gids worden concrete handvatten geboden om tot een dergelijk gesprek te komen. Tegelijkertijd geven ze ook alle ruimte voor ieder om hun eigen keuzes te maken. De schrijvers geven ook veel tips om goed voor jezelf te zorgen voor, tijdens en na zo’n gesprek met de stemmen. Ze raden aan om ondersteuning te zoeken bij mensen die je vertrouwt als je dat nodig hebt.

Voice Dialogue met stemmen
De zelfhulpgids gaat over hoe stemmenhoorders zelf in gesprek kunnen gaan met hun stemmen. Er is ook een vorm van ondersteuning waarbij de ondersteuner in gesprek gaat met de stemmen van een stemmenhoorder: ‘Voice Dialogue met Stemmen’. De stemmenhoorder vertelt hierbij aan de ondersteuner wat de stemmen zeggen. Door middel van het opgang brengen van een goed gesprek kan de relatie tussen de stemmenhoorder en de stemmen veranderen. Uit dit soort gesprekken komt vaak naar voren dat zelfs heel negatieve stemmen een helpende bedoeling of functie kunnen hebben. De schrijvers en de vertaler van de Zelfhulpgids hebben positieve ervaringen met Voice Dialogue met stemmen. Robin: “Toen iemand Voice Dialogue deed met mijn stemmen, had ik na 10 jaar stemmen horen voor het eerst een goed gesprek met de stemmen. De relatie met tussen mij en de stemmen veranderde van een stelletje pestkoppen waar ik het slachtoffer van was, in een relatie van samenwerking en vriendschap.”
Voice Dialogue is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone en was aanvankelijk bedoeld om met verschillende kanten van iemands persoonlijkheid in gesprek te geen. De Nederlandse psychiater dr. Dirk Corstens heeft Voice Dialogue toegepast op stemmen horen. Voor meer informatie over Voice Dialogue met stemmen kun je vinden op de website van Dirk Corstens.

Voorbeelden van herstelverhalen waarbij praten met stemmen als helpend werd ervaren
Er zijn veel herstelverhalen gepubliceerd waar stemmenhoorders vertelden over hoe goed leren praten stemmen hen heeft geholpen in hun herstel. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in:

“Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering” (2018) door Robin Timmers.

[ Klik hier voor meer informatie ]

“Leven met Stemmen: 50 verhalen over herstel” (2012) door prof. Marius Romme, dr. Sandra Escher, Jacqui Dillon en prof Mervyn Morris.

[ Klik hier voor meer informatie ]

“Het zit allemaal in mijn hoofd! Een verhaal over stemmenhoren” (2016) door Mick.

[ Klik hier voor meer informatie ]

“Zolang er mensen zijn, zijn er stemmen” (2017) door Paul Custers.

[ Klik hier voor meer informatie ]