WAAN-ZINNIG#2: Symposium over stemmen horen en de weg naar herstel

Woensdagavond 2 november vindt van 18:15 tot 21:15 uur de tweede editie plaats van het symposium WAAN-ZINNIG in theaterzaal A502 van het hoofdgebouw van de Hoge School van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. WAAN-ZINNIG biedt een avondvullend programma met de indrukwekkende documentaire ‘Breinpijn’ en inspirerende sprekers Robin Timmers, Eelco van Gelderen, dr. Alie Weerman en prof. Philippe Delespaul. Bram van der Hoeven, ook wel bekend als de producer Lucinate, verzorgt de muzikale omlijsting. WAAN-ZINNIG#2 wordt georganiseerd vanuit een samenwerking tussen de RIBW Nijmegen & Rivierenland en de HAN. Entree is gratis. Je kunt de avond zowel fysiek als online bijwonen.

Inschrijven?
Wil je bij deze waanzinnige avond aanwezig zijn? Vanaf maandag 17 oktober (vanaf 11.00 uur) kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl. Laat direct weten hoeveel kaartjes jij wilt ontvangen. Let oper is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar! Wacht dus niet te lang met aanmelden, anders grijp je mis. Lukt het je niet om de avond te bezoeken, maar wil je het niet missen? Je kunt Waan-Zinnig#2 ook online bijwonen! Schrijf jezelf in voor deel 1 of deel 2.

Programma
Deel 1
18:15 – 20:00 uur:

  • Spreker Robin Timmers over leren omgaan met stemmen horen
  • Documentaire Breinpijn met korte nabespreking.

Deel 2
20:00 – 21:15 uur:

  • Dr. Alie Weerman over ervaringsdeskundigheid
  • Prof. Philippe Delespaul over het Ecosysteem Mentale Gezondheid

Na afloop is er alle tijd om in gesprek te gaan en om vragen te stellen.

Marieke Brok verzorgt deze avond de presentatie.

Robin Timmers - 10 jaar Steunpunt Stemmen Horen & boekpresentatie

Robin Timmers - 10 jaar Steunpunt Stemmen Horen & boekpresentatie

Robin Timmers is de initiatiefnemer van WAAN-ZINNIG. Na jaren van crisis en herstel ontwikkelde hij zich tot ervaringsdeskundige. In 2012 richtte hij het eerste Steunpunt Stemmen Horen in Nederland op bij Team Herstel van de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Bij het steunpunt bieden ervaringsdeskundigen informatie en ondersteuning aan stemmenhoorders, naasten en hulpverleners. In 2021 ontving Robin de Romme & Escher-prijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse stemmenhoorbeweging. Op 2 november verschijnt de tweede, herziene druk van zijn boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’.

Documentaire Breinpijn - De zoektocht van crisis naar herstel van Eelco van Gelderen

Documentaire Breinpijn - De zoektocht van crisis naar herstel van Eelco van Gelderen

De indrukwekkende documentaire Breinpijn gaat over de zoektocht van crisis naar herstel die Eelco van Gelderen de afgelopen jaren heeft doorlopen. Aan het begin van de film overweegt Eelco een einde aan zijn leven te maken, omdat hij zoveel last heeft van negatieve stemmen en andere psychische problemen. Eelco neemt zich voor om het nog één jaar alles op alles te zetten. Zijn begeleidster Doetie Bakker biedt aan om zijn zoektocht te filmen. Het resultaat is de film Breinpijn. Eelco geeft tegenwoordig gastlessen aan de hand van deze film. Daarnaast is hij als ervaringsdeskundige actief bij het Steunpunt Stemmen Horen van de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Dr. Alie Weerman – Kwaliteitsysteem Ervaringsdeskundigheid: meer vrije ruimte of juist niet?

Dr. Alie Weerman – Kwaliteitsysteem Ervaringsdeskundigheid: meer vrije ruimte of juist niet?

Dr. Alie Weerman is psycholoog, lector GGZ en Samenleving bij de Hogeschool Windesheim en Associate member van Movisie. Het Kwaliteitssysteem Ervaringsdeskundigheid wil de positie van ervaringsdeskundigen verstevigen door eenzelfde model van professionalisering als de andere beroepsgroepen (in de GGZ) hebben doorlopen. Er zijn inmiddels landelijke opleidingsplannen Ervaringsdeskundigheid (van niveau 2 tot en met niveau 7), er is een generieke module en een register. Uit een vragenlijstonderzoek bleek dat de meeste ervaringsdeskundigen in de GGZ, het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang, voorstander zijn van dit kwaliteitssysteem. Er zijn ook vragen en zorgen en discussiepunten. Ervaringsdeskundigen verzetten zich vaak juist tegen ‘het systeem’.  Een eigen systeem lijkt dan tegenstrijdig. Of geeft het juist meer ruimte aan de eigen positie? In de presentatie worden enkele gegevens uit het vragenlijstonderzoek besproken, de onderdelen van het kwaliteitssysteem worden kort toegelicht en enkele discussiepunten worden doorgenomen. Er is ruimte voor vragen en interactie.

Prof. Philippe Delespaul - Ecosysteem Mentale Gezondheid: Samenwerking en co-creatie in de GGZ

Prof. Philippe Delespaul - Ecosysteem Mentale Gezondheid: Samenwerking en co-creatie in de GGZ

Prof. Dr. Philippe Delespaul is Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht en adviseur zorginnovatie bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen. Hij is mede-initiatiefnemer van De Nieuwe GGZ beweging en het Ecosysteem voor Mentale Gezondheid (GEM). Psychische nood komt veel voor in onze samenleving en de GGZ zoals die nu georganiseerd is, kan niet voldoende voorzien in een passend aanbod. Het Ecosysteem Mentale Gezondheid gaat uit van een andere kijk op psychisch lijden. De oplossing wordt gezocht in een voor iedereen toegankelijke GGZ die zich kenmerkt door multideskundige samenwerking en co-creatie.

Bram van der Hoeven / Lucinate - Muzikale omlijsting

Bram van der Hoeven / Lucinate - Muzikale omlijsting

Bram van der Hoeven is een Nijmeegse muzikant, componist en producer. De platen die hij onder het alias ‘Lucinate’ heeft uitgebracht kenmerken zich door sfeervolle geluidscollages met subtiele grooves. Na jaren vooral met samples te hebben gewerkt, heeft Bram nu het muzikanten-ambacht weer opgepakt en probeert hij die twee werelden samen te smelten. Op 21 oktober komt zijn nieuwe album ‘Sunday Morning’ uit. Bram is tevens als ervaringsdeskundige actief bij het Steunpunt Stemmen Horen van de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Marieke Brok – Gastvrouw en gespreksleider

Marieke Brok – Gastvrouw en gespreksleider

De avond wordt gepresenteerd door Marieke Brok. Marieke is docent Verpleegkunde aan de HAN. Zij coördineert onder andere de Minor Sociale Psychiatrie en de International Week for Health & Social Studies.

Bekijk ook de poster van WAAN-ZINNIG#2.

Voor de totstandkoming van deze avond werkt de RIBW Nijmegen & Rivierenland samen met HAN University of Applied Sciences.

Wil je meer informatie?

Steunpunt Stemmen Horen Nijmegen
Team Herstel, RIBW Nijmegen & Rivierenland
Locatie Htien, Participatie & Werk
Kamer V3
Hulzenseweg 10
6534 AN, Nijmegen

06 22 76 82 71
steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl