Literatuur

Aleman, A. (2011). Hersenspinsels. Waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn. Amsterdam: Atlas Contact.

Anthony, W. (1993). Recovery from mental illness; The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychosocial rehabilitation Journal, 16(4), 11-23.

American Psychiatric Association (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Nederlandse vertaling. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Bakel, M. van, Rooijen, S. van, Boertien, D., Kamoschinski, J., Liefhebber, S. & Kluft, M. (2013). Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel. GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE en Kenniscentrum Phrenos.

Bartels, A.A. (2011). Auditory hallucinations in childhood. Ridderkerk: Ridderprint grafisch bedrijf.

Beavan, V., Read, J. & Cartwright, C. (2011). The prevalence of voice-hearers in the general popu- lation: A literature review. Journal of Mental Health, 20(3), 281-292.

Berg, D. van den, Raijmakers, B. & Scholten, A. (2015). The ghost protocol: CGT bij geesten, djinns en magie. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 48(3), 222-243.

Berg, D. van den, Boer, F. de, Dijk, M. van, Tromp, N., Voerman, S.A. & Voorneman, B. (2016). Redesigning Psychiatry. Innoveren voor psychisch welzijn in de 21e eeuw. Amsterdam: Redesigning Psychiatry.

Boer, R. de (jaartal onbekend). Menukaart copingstrategieën. Groningen: Stemmenpoli, UMCG.

Boevink, W. & Dröes, J. (2005). Herstelwerk van mensen met een psychische beperking en wat kunnen hulpverleners doen om hen te ondersteunen? Psychopraxis, 7(1),14-20.

Boevink, W., Prinsen, M. Elfers, L., Dröes, J., Tiber, N. & Wilrijcx, G. (2009). Herstelondersteunende zorg, een concept in ontwikkeling. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 18(1), 42-54.

Bohlmeijer, E., Bolier, L., Walburg, J. & Westerhof, G. (2013). Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen. Meppel: Uitgeverij Boom.

Coit, L. (2011). Luisteren naar je innerlijke stem. Utrecht: Uitgeverij AnkhHermes.

Coleman, R. & Smith, J. (1999). Werken met Stemmen: Van Slachtoffer tot Overwinnaar. Stichting Weerklank.

Corstens, D. & Romme, M.A.J. (jaartal onbekend). Praten met stemmen: Over de Voice Dialogue methode bij mensen die stemmen horen.

Custers, P. (2017). Zolang er mensen zijn, zijn er stemmen. Maastricht: Mosae libro/Stichting Weer- klank.

Diederen, K.M., Daalman, K., de Weijer, A.D., Neggers, S.F., Gastel, W. van, Blom, J.D., Kahn, R.S., & Sommer, I.E. (2012). Auditory hallucinations elicit similar brain activation in psychotic and nonpsychotic individuals. Schizophrenia Bulletin, 38(5), 1074-1082.

Doorn, N. van (Jannes Oosterveld) (2013). Oscar. Groningen: Nationale Media BV.

Downs, J. (red.) (2005). Coping with Voices and Visions. Manchester, UK: Hearing Voices Network.

Escher, A.D.M.A.C. & Romme, M.A.J. (2009). Kinderen die stemmen horen. Wat je moet weten en wat je kunt doen. Stichting Leven met stemmen.

Fusar-Poli, P., Cappucciati, M., Borgwardt, S., e.a. (2016). Heterogeneity of Psychosis Risk Within Indi- viduals at Clinical High Risk: A Meta-analytical Stratification. JAMA Psychiatry, 73(2), 113-120.

Gaag, M. van der, Staring, T., Berg, D. van den & Baas, J. (2014). Gedachten Uitpluizen. Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten. Voor gebruik bij psychotische, persoonlijkheids-, stemmings-, traumagerelateerde en angststoornissen. Oegstgeest: Stichting Cognitie en Psychose.

Gagne, C. (2004). Rehabilitatie: een weg tot herstel. Voordracht studiedag ‘rehabilitatie en herstel’. Groningen: Hanzehogeschool lectoraat Rehabilitatie, 14 juni 2004.

Generieke module Bijwerkingen (2017). Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Generieke module Destigmatisering (2017). Utrecht: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek (2016). Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Generieke module Stemmen horen (2017). Utrecht: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Gerritsma, T. en Rivas, T. (2007). Gek genoeg gewoon. Een andere visie op stemmen horen en beelden zien. Utrecht: Uitgeverij AnkhHermes.

Grof, S. & Grof, C. (1989). Spiritual emergency: When personal transformation becomes a crisis. New York: Penguin Putnam.

Hall, W. (2015). Psychofarmaca afbouwen. De Harm Reduction methode. [The Harm Reduction guide to Coming Off Psychiatric Drugs] (M. Almer, A. Hirdes, M. Janssen & M. Ruijter, vert.) Amsterdam: Tobi Vroegh.

Hendriksen-Favier, A., Nijnens, K. & Rooijen, S. van (2012). Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz. Utrecht: Trimbos-instituut.

Hendriksen-Favier, A., Rooijen, S. van & Rijkaart, A. (2010). Handreiking ROPI: Recovery Oriented Practices Index. Index voor een herstelgerichte ggz. Utrecht: Trimbos-instituut.

Hornstein, G.A. (2009). Stemmen in je hoofd. Een geheime code van waanzin. Leiden: Sijthoff.

Jenner, J.A. (2016). Hallucination-Focused Integrative Therapy: a specific treatment that hits audi- tory verbal hallucinations. Londen: Routledge.

Jenner, J.A. (red.) (2012). Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen, behandelingen. Assen: Van Gorcum.

Jenner, J.A. & Willege, G. van de (2002). Auditory Vocal Hallucination Scale (AVHRS). Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Centrum Psychiatrie.

Jung, C.G. (1992, vertaling). Herinneringen, dromen, reflecties. Utrecht: Uitgeverij Lemniscaat.

Jung, C.G. (2009). The Red Book: Liber Novus. New York, London: W.W. Norton & Company.

Leede-Smith, S. de & Barkus, E. (2013). A comprehensive review of auditory verbal hallucinations: lifetime prevalence, correlates and mechanisms in healthy and clinical individuals. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 367.

Longden, E., Read, J. & Dillon J. (2017). Assessing the Impact and Effectiveness of Hearing Voices Network Self-Help Groups. Community Mental Health Journal, 54(2),184-188.

Malecki, R., (2000). Een boekje open over zelfhulp bij stemmen horen. Stichting Weerklank.

Matheson, S.L., Shepherd, A.M., Pinchbeck, R.M., Laurens, K.R. & Carr, V.J. (2013). Childhood adversity in schizophrenia: a systematic meta-analysis. Psychological Medicine, 43, 225–238.

McCarthy-Jones, S. (2012). Hearing Voices: The histories, Causes end Meanings of Auditory Verbal Hallucinations. New York: Cambridge University Press.

McCarthy-Jones, S. (2017). Can’t you hear them? The Science and Significance of Hearing Voices. Londen en Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Mick (2016). Het zit allemaal in mijn hoofd: Een verhaal over stemmen horen. Zoetermeer: Free Musketeers.

Morris, E. M. J., Johns, L.C. & Oliver J.E. (eds.) (2013). Acceptance and Commitment Therapy and Mindfulness for Psychosis. Hoboken (New Jersey): Wiley-Blackwell.

Os, J. van (2017). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Pennings, M., Romme, M.A.J. & Steultjens, B. (2007). Gespreksgroepen voor mensen die stemmen horen. Stichting Weerklank.

Peters, N., Visser, S. & Wasserman, M. (red.) (2016). Joh… vertel? 100 ervaringen over de waarde van je gezien en gehoord voelen. Stichting Zelfregiecentra NL.

Peterson, C. & Seligman, M.E.P. (2004). Character Strengths and Virtues. A Handbook and Classification. Oxford, UK: Oxford University Press.

Plomp, H. (1983). Een schizofreen is nooit alleen. Over de grenzen van het rationalisme. Haarlem: In de Knipscheer.

Powers, A.R., Kelley, M.S. & Corlett, P.R. (2017). Varieties of Voice-Hearing: Psychics and the Psychosis Continuum. Schizophrenia Bulletin, 43(1), 84-98.

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (2014). Interview met Stemmenhoorder (2e versie). Bemelen: Stichting Leven met Stemmen.

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1999a). Omgaan met Stemmen Horen: Een Gids voor Hulpverlening.

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1999b). Stemmen horen accepteren. verschillende manieren van omgaan met stemmen in je hoofd. Baarn: Uitgeverij Tirion (uit druk, niet meer verkrijgbaar).

Romme, M.A.J., Escher, A.D.M.A.C., Dillon, J., Corstens, D. & Morris, M. (2012). Leven met Stemmen. 50 verhalen over herstel. Bemelen: Stichting Leven met Stemmen.

Rosenberg, M.B. (2015). Geweldloze Communicatie. Ontwapenend, doeltreffend en verbindend. [Nonviolent Communication (2nd Edition), A language of life] (P. van der Veen & C. van Soelen, vert.). Amersfoort: Wilco.

Rosenhan, D (1973). On being sane in insane places. Science, 179, 4070, 250–258.

Sacks, O.W. (2012). Hallucinaties. Amsterdam: De Bezige Bij.

Sacks, O.W. (2002). Stemmen zien. Reis naar de wereld van de doven. Amsterdam:  Meulenhoff.

Sommer, I., Daalman, K., Rietkerk, T., Diederen, K.M., Bakker, S., Wijkstra, J. & Boks, M.P. (2010). Healthy individuals with auditory verbal hallucinations; who are they? Psychiatric assessments of a selected sample of 103 subjects. Schizophrenia Bulletin, 36(3), 633-641.

Sommer, I. (2011). Stemmen horen. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Timmers, R., (2013a). De stemmenpoli’s van Utrecht en Groningen. Klankspiegel, 24(3), 50-56.

Timmers, R., (2013b). Verslag van het symposium ’Hallucinaties beter begrijpen’. Klankspiegel, 24(3), 7-15.

Varese, F., Smeets, F., Drukker, M., Lieverse, R., Lataster, T., Viechtbauer, W., Read, J., Os, J. van & Bentall, R.P. (2012). Childhood trauma increases the risk of psychosis: a meta-analysis of patientcontrol, prospective- and cross sectional cohort studies. Schizophrenia Bulletin, 38, 661–671.

Watkins, J. (2008). Hearing Voices: A Common Human Experience. South Yarra (Australië): Michelle Anderson Publishing.

Weeghel, J. van, Pijnenborg, M., Veer, J. van ‘t & Kienhorst, G. (red.) (2016). Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen. Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Wilken, J.P. & Den Hollander, D. (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Willige G. van de, Bartels-Velthuis A.A. & Jenner J.A. (2010, versie 14 oktober 2013,). AVHRS-Q Vragenlijst over stemmen horen. Groningen: Rob Giel Onderzoekcentrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Centrum Psychiatrie.

Zorgstandaard Psychose (2017). Utrecht: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Zubeck, J.P. (1969). Sensory Deprivation. Fifteen years of research. New York: Appleton-Century Crofts.

Zwierstra, V. (2017). De magiër. Memoires van een dwaas. Bodegraven: Paris Books.

[ ga terug naar de home pagina ]