informatie en handvatten voor stemmenhoorders , naasten en hulpverleners
 

Stemmen horen

Het is nog maar kortgeleden dat in de psychiatrie het fenomeen ‘stemmen horen’ of meer in het algemeen ‘bijzonder zintuiglijke ervaringen’ zonder meer leidde tot de diagnose schizofrenie. En het is ook nog maar kortgeleden dat die diagnose weinig goeds beloofde. Achteruitgang, teloorgang, machteloosheid en hopeloosheid kwamen automatisch met de diagnose mee.

Overvallen worden doordat je stemmen hoort, er naar van worden, ontwricht raken, ‘in de war’, in de ban… als een en ander ertoe leidt dat je patiënt wordt in de psychiatrie is het op wereldschaal, en ook in Nederland, nog steeds waarschijnlijk dat je zoekraakt in het medisch-psychiatrisch circuit. En dat die ene vraag nooit wordt gesteld: ‘wat is er met je gebeurd dat je hier terecht bent gekomen?

 

Handvatten

Deze site is, zoals je ziet, nog niet klaar.

De komende tijd vullen we de site met informatie en handvatten voor stemmenhoorders, hun naasten, hulpverleners, etc.
Kom dus regelmatig een kijkje nemen en doe er je voordeel mee!

Robin Timmers, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van deze site (lees en bekijk hieronder meer over hem), heeft het boek “Leren Omgaan met Stemmen Horen” geschreven.

Hier kun je meer lezen over dat boek. Het is binnenkort te koop, maar nu ook al gratis als PDF te downloaden.

Het Boek

Leren Omgaan met Stemmen Horen

Een op herstel en emancipatie gerichte benadering

Stemmen horen is een bijzondere ervaring. Als je stemmen hoort, hoor je één of meerdere stemmen zonder dat er een geluid of geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Andere mensen horen die stem of stemmen niet.

In dit boek gaat auteur Robin Timmers in begrijpelijke taal in op alle aspecten van stemmen horen. Hij helpt een aantal misverstanden de wereld uit, aan de hand van de op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’.

Dit boek biedt geen kant-en-klare antwoorden. Wel vind je bruikbare handvatten en informatie, zodat je je eigen manier kunt vinden om stemmen horen te begrijpen en ermee om te gaan.

Je kunt het boek kopen, maar het is ook als gratis downloadbare PDF beschikbaar.

Robin Timmers

Robin Timmers (1976) hoort zelf sinds 2001 stemmen. Sinds 2009 heeft hij zich in de internationale stemmenhoorbeweging en de herstelbeweging ontwikkeld tot ervaringsdeskundige.

Hij werkt als zodanig sinds 2012 bij het door hem opgerichte Steunpunt Stemmen Horen van Bureau Herstel RIBW Nijmegen en Rivierenland.

Robin Timmers in “Gelderse Koppen” 26-11-2016

Wil je meer informatie?

Robin Timmers
Bijleveldsingel 56 , Nijmegen
06 22 76 82 71
steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl